Vilkår

Vilkår

1. Ansvar

Du er ansvarlig for gjenstanden fra du henter den i en boks til du har levert den tilbake. Byboks utvikles og driftes av Byboks AS. For å ta gjenstanden i bruk må du ha betalt for leien på forhånd. Med dette inngår du en avtale med Byboks AS, som er underlagt følgende vilkår for kjøp, bruk og personvern:


1.1 Du må være over 18 år, eller ha fylt 15 og kunne vise til fullmakt fra foresatte får å kunne kjøpe og bruke våre produkter.

1.2 Du har angrerett i 24 timer fra kjøpstidspunktet. Etter at en gjenstand er tatt i bruk kan du likevel ikke anvende angreretten og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter. For mer informasjon, se Lov 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav m.”


2. Bruk

2.1 Du er personlig ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av gjenstanden.


2.2 Du er personlig ansvarlig for gjenstanden. Av den grunn bør du ikke låne bort gjenstanden eller overlate brukerkonto til andre. Om du mister/blir frastjålet mobilen må dette umiddelbart meldes til post@byboks.no.


2.3 Gjenstanden blir satt ut i god stand og blir fortløpende kontrollert og reparert, men det kan likevel være at du finner en defekt gjenstand i boksene. Byboks er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet en defekt gjenstand som du forsettlig eller uaktsomt tar i bruk. Vi ber deg ta kontakt chat-funksjonen på nettsiden vår, Facebook eller e-post post@byboks.no hvis du oppdager større skader på gjenstanden du nettopp har lånt.


2.4 Du kan bruke gjenstanden i inntil 60 minutter (om ikke annet er spesifisert), før den må returneres til samme boks. Unnlater du å levere tilbake gjenstanden, vil du bli belastet i henhold til overtidsbruk. Du vil få en SMS med påminnelse 5 minutter før vi begynner å trekke deg. Etter de inkluderte 60 minuttene, koster det 5 kroner per påbegynte kvarter. Ved misbruk av tjenesten har Byboks AS anledning til å sperre kontoen din permanent.


2.5 Etter endt bruk må du returnere gjenstanden tilbake til boksen du leide fra.


2.6 Dersom gjenstanden er mistet, stjålet eller totalvraket, og dermed ikke tilgjengelig for andre medlemmer, blir du erstatningsansvarlig. Er du under 18 år og leier gjenstanden med med foresattes godkjenning, er den foresatte erstatningspliktig.


3. Videresalg

Det er ikke tillatt å videreselge tjenesten med mindre det foreligger en særskilt, skriftlig avtale som tillater dette.


Oppdages videresalg av tjenesten, vil det behandles som strid av vilkår. Den relevante kontoen vil da stenges fra Byboks AS uten varsel eller refusjon. Byboks AS reserverer seg retten til å stenge deg ute av Byboks AS sine tjenester for fremtiden.


4. Personvern

Ved kjøp av utleie fra Byboks, vil Byboks AS behandle personopplysninger om deg. Vennligst se vår personvernerklæring her: https://www.byboks.no/personvern, som regulerer vår behandling av dine personopplysninger.


5. Betaling

Du blir belastet med Vipps for 60 minutter når gjenstanden hentes. Hvis du ikke leverer tilbake vil du få tilsendt faktura som dekker kostnaden av gjenstanden.Vilkårene gjelder fra 1. mai 2021. Byboks AS står fritt til å endre vilkårene for kjøp, bruk og personvern.


Ved spørsmål, ta kontakt med oss på post@byboks.no


God fornøyelse!

Loading